لوگوی رویداد

سومین رویداد نواندیشان

فناوری های مالی

گروه های مورد ارزیابی:

  • صاحبان ایده

  • دارندگان طرح کسب و کار و MVP

  • تجاری سازی شده در قالب شرکت های نوپا

مهلت ثبت نام : حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23